Riceverai una conferma per email all'indirizzo segnalato.

Nome
Cognome
E-Mail
Versione
 

Milite Ignoto 0

 Muna Mussie

 
 

.. Անհայտ զինվորի գերեզմանը պարունակող մնացորդները մի զինվորի, ով մահացել է պատերազմի, որի մարմինը չի հայտնաբերվել եւ, որ դուք կարծում, որ երբեք չի հայտնաբերվել. Դա խորհրդանշական գերեզման, որը ներկայացնում է բոլոր նրանց, ովքեր մահացել են հակամարտության, եւ որ երբեք հայտնաբերվել. Պրակտիկան ունենալու շիրիմին Անհայտ զինվորի է տարածել, հատկապես այն բանից հետո, Առաջին համաշխարհային պատերազմի պատերազմի որի թիվն անհայտ մարմինների հսկայական

Դամբարաններ են այս տիպի են, որպես կանոն, սցենարը, որտեղ պաշտոնական արարողությունների, լրանում է մինչեւ պատերազմի, մենք ոգեկոչում ենք բոլոր մահացած այդ պատերազմի.

La donna sopra ritratta è mia nonna, il suo nome è Milite, tradotto nella lingua italiana significa Maria.